Quy định đền bù

Quy định đền bù
Ngày đăng: 18/11/2020 08:56 AM

  Vận chuyển hàng đi Hà Nội

  1. Nguyên tắc bồi thường

  Trường hợp hàng hóa bị mất hoặc hư hại hoặc bị tráo đổi một phần, mức bồi thường được tính như sau: Số tiền bồi thường = Tỷ lệ khối lượng bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc bị tráo đổi * Mức bồi thường.

  Thời hạn khiếu nại là:

  Thời gian giải quyết khiếu nại là trong vòng 02 tháng (đối với dịch vụ trong nước) và 03 tháng (đối với dịch vụ quốc tế) kể từ ngày chúng tôi nhận được khiếu nại bằng văn bản

  2. Định mức bồi thường

  - Sử dụng khai giá hàng hóa: bồi thường theo giá trị khai.

  - Không sử dung khai giá hàng hoá : bồi thường theo giá trị khai giá hàng hóa tại thời điểm gửi, tối đa là 05 triệu đồng/ bưu gửi

  Ghi chú:

  Dịch vụ khai giá hàng giá trị cao
  DV Khai giá hàng hóa 0.9%/ giá trị hàng Tối thiểu 10,000 đồng/bill
  Giá trị khai tối đa 100,000,000 đồng/bill

  Các trường hợp dưới đây chỉ bồi thường 04 lần giá cước không quá 1 triệu đồng:

  Các Trường hợp loại trừ:

  Khách hàng cung cấp toàn bộ giấy tờ chứng minh hàng hóa gửi hàng, hóa đơn, các giấy tờ liên quan đến hàng hóa mình gửi.

   

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline