Chính sách bồi thường đơn hàng

Chính sách bồi thường đơn hàng
Ngày đăng: 28/04/2021 01:06 PM

  Newtransport đền bù cho các đơn hàng theo chính sách dưới đây:

   Bồi thường 100% giá trị thiệt hại đối với bưu gửi, hàng hóa, bưu phẩm sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa không bao gồm lợi nhuận (giá gốc đầu vào) (Newtransport chỉ nhận bảo hiểm giá trị bưu gửi tối đa 10 triệu). Phí bảo hiểm hàng hóa 1% trên tổng giá trị đơn hàng (tối thiểu 15.000VND/ bưu gửi)

  -Hàng hóa có đầy đủ hóa đơn, Newtransport bồi thường tối đa là 1.000.000 VND đối với các đơn hàng có đầy đủ hóa đơn. Bồi thường 04 lần cước (đã bao gồm hoàn trả cước) đối với bưu gửi, hàng hóa, bưu phẩm trong nước, dịch vụ bảo hiểm hàng hóa và Người gửi không cung cấp được chứng từ hợp lý, hợp lệ chứng minh giá trị thiệt hại.

  -Đối với bưu gửi quốc tế, hoàn trả cước và bồi thường 09 SDR/kg nhưng không thấp hơn 30 SDR/bưu gửi đối với bưu gửi vận chuyển bằng đường hàng không; 05 SDR/kg đối với bưu gửi vận chuyển bằng phương thức khác.

  Không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau:

  - Bưu gửi, hàng hóa đã được phát theo thỏa thuận và người nhận không có khiếu nại gì về bưu gửi tại thời điểm nhận.

  - Người gửi không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng bưu gửi.

  - Người gửi không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo thỏa thuận và quy định của Luật Bưu chính.

  - Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm của người gửi hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của bưu gửi.

  - Bưu gửi, vật phẩm, hàng hóa trong Bưu gửi không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật nước nhận.

  - Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật

   

  Lưu ý: 

  - Đề được hưởng chính sách đền bù trên khách hàng phải cung cấp biên bảng hiện trạng có chữ kí 2 bên giữa người giao hàng và người nhận hàng, Tại thời điểm phát hiện sảy ra mất mát, hư hỏng hàng hóa hai bên cùng đồng kiểm xác định mức độ hư hỏng hàng hóa.

  - Giá trị thiệt hại là giá trị hàng hòa bị hư hổng, mất mát khi hai bên giữa người giao hàng và người nhận hàng cùng kiểm tra có xác nhận bằng biên bảng hiện trạng

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline